Yapısal hazırlama ve karşılıklı konuşmada sözdizimsel uyumun incelenmesi (Structural priming and the investigation of syntactic alignment in conversation)

İstanbul Kültür University, İstanbul
2013